Integritetspolicy

Strand Fysiocenter erbjuder ett brett och varierat tränings- och hälsovårdsutbud med målsättningen att så många som möjligt ska finna sin väg till ett friskare liv. Bodens Sjukgymnastik & Idrottsrehab AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Så behandlas personuppgifter som insamlats via strand-fysio.se

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak kontaktformulär och mail på webbplatsen . Namn telefonnummer, mailadress och personnummer är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna via webbsidan eller som vi insamlar via dig på annat sätt. Vid vård och sjukgymnastik insamlar vi hälsouppgifter. Insamlande av cookies sker på webbsidan. Mer info om cookies här http://strand-fysio.se/cookies

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, boka efterfrågat träningspass, hantera ansökan om medlemskap, boka delta eller anordna event hos oss eller underlag för mottagande av enkät eller om du vill delta i en tävling.

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, bokningar, enkäter och andra typer av undersökningar eller marknadsföring.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv och personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Bodens Sjukgymnastik & Idrottsrehab AB överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via strand-fysio.se eller på annat sätt om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar.

De parter som kan få ta del av personuppgifter såsom försäkringsbolag och andra vårdgivare kan endast ske om du som patient ger oss ditt godkännande skriftligt med en fullmakt till den externa parten.

Inom företagshälsovården lämnas inga uppgifter ut till arbetsgivare om den individuella arbetstagaren såvida du inte ger oss ditt godkännande. Redovisningar av resultat arbetsgrupper sker endast om gruppen är större än 16 personer och då endast som grupp.

Personal som arbetar med personuppgifter jobbar under tystnadsplikt och har endast adekvat behörighet för ändamålet.

Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida och bokningar har tillgång till vissa personuppgifter och dessa har också undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Riksidrottsförbundet får inte ta del av våra personuppgifter men de har möjlighet att när som helst komma in på våra gym och göra dopingkontroller. Om det visar ett positivt resultat så blir det hela en polisutredning med de gällande reglerna.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information

Journaluppgifter lagras krypterat av extern part enligt gällande lagar och regler.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden och utifrån gällande lagar och regler såsom bokföringslagen och journalföringslagen. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget eller tjänsten.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra våra åtaganden och rättsliga åtaganden gentemot dig.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss via info@strand-fysio.se för att göra en begäran.

Stäng

Varukorg (0)

Din varukorg är tom Din varukorg är tom

Strand

Gym Boden | Träna Boden | Gruppträning Boden